O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


28.02.2018 Wydłuzenie terminu składania wniosków w konkursie z poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregionu Centralnego

Wydłużyliśmy termin, do którego można składać wnioski w ramach konkursu nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.02.2018 Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.02.2018 Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego

21 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.02.2018 Zaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację wykazu kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.02.2018 Stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odnośnie do projektów edukacji przedszkolnej dofinansowanych z EFS

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło swoje stanowisko w kwestii projektów dotyczących edukacji przedszkolnej, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.02.2018 Rozstrzygnięcie konkursu w ramach poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.02.2018 Stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odnosnie projektów edukacji przedszkolnej dofinansowanych z EFS

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło swoje stanowisko w kwestii projektów dotyczących edukacji przedszkolnej, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.02.2018 Nowe nabory wniosków już w marcu!

Od 26 marca rozpoczniemy nabór wniosków do nowych konkursów organizowanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. Już dziś ogłaszamy konkursy z działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. Wiadomość będzie aktualizowana o kolejne ogłoszenia w najbliższych dniach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.02.2018 Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursów nr: RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17 oraz RPSL.11.01.02-IZ.01-24-171/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.02.2018 Wyniki konkursu z działania 3.2 Innowacje w MŚP po procedurze odwoławczej

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.02.2018 Rozstrzygnięcie konkursu w ramach poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT Subregionu Południowego

21 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-041/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.02.2018 Rozstrzygnięcie konkursu w ramach poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT Subregionu Południowego

21 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-041/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.02.2018 Rozstrzygnięcie naboru z poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RIT Subregionu Północnego

21 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-202/17 RIT Subregionu Północnego z poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.02.2018 Aktualizacja wyników konkursu z działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – tryb konkursowy

21 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania kolejne projekty w konkursie nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.02.2018 E-Śląskie – kultura i nauka powszechnie dostępne w sieci

Przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego, miasta Zabrze i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu podpisali umowę na dofinansowanie projektu 'E-Muzeum'. To kolejny duży krok w kierunku cyfrowego udostępniania zasobów kulturowych regionu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.02.2018 Rozstrzygnięcie naboru z poddziałania 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

21 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.02.2018 Rozstrzygnięcie naboru z działania 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

21 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.02.2018 Zmiany w ogłoszeniu naboru z poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs

Zmieniony został termin zakończenia oraz rozstrzygnięcia naboru nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.02.2018 Ocena merytoryczna projektów złożonych w konkursie z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

W Instytucji Organizującej Konkurs (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) rozpoczęto równoległą do oceny formalnej, ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.02.2018 Ocena merytoryczna projektów złożonych w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17

Informujemy, że rozpoczynamy równoległą do oceny formalnej ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 z Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.02.2018 Zmiany w ogłoszeniu naboru z poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs

Zmieniono termin zakończenia naboru nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z 26 marca 2018 r. na 29 maja 2018 r. (do godz. 12:00:00) oraz termin rozstrzygnięcia naboru z września 2018 r. na listopad 2018 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.02.2018 Wytyczne dla praktyków w zakresie unikania podstawowych błędów przy stosowaniu zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFSI

Komisja Europejska opublikowała zbiór wskazówek dotyczących najczęściej popełnianych błędów w procedurze zamówień publicznych. Wytyczne pomogą Ci ich uniknąć.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.02.2018 Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Subregionu Północnego

13 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-043/17 dla RIT Subregionu Północnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.02.2018 Rozstrzygnięcie konkursów z 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI Bytom oraz 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dor

13 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursów nr: RPSL.07.01.03-IP.02-24-037/17 oraz RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.02.2018 Zmiany w newsletterze

Jesteś czytelnikiem lub czytelniczką naszego newslettera? Koniecznie sprawdź, jak zmieniły się kategorie przesyłanych wiadomości i upewnij się, że nic Cię nie ominie!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.02.2018 LSI 2014 – konto, profil, uprawnienia

Jak poprawnie mam zalogować się do Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014? Czy zakładam konto, czy profil? Mam status właściciela czy użytkownika? A może oba?Jeżeli zadajesz sobie takie lub podobne pytania – ta infografika jest dla Ciebie! Dzięki niej łatwiej Ci będzie odnaleźć się w LSI 2014.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.02.2018 Zmiany w newsletterze

Jesteś czytelnikiem naszego newslettera? Koniecznie sprawdź, jak zmieniły się kategorie przesyłanych wiadomości i upewnij się, że nic Cię nie ominie!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.02.2018 Sprawdzamy, jak zmienia się Śląskie

RPO WSL 2014-2020 to nie tylko kolejne ogłoszone nabory. To także badanie sytuacji w regionie, regularne sprawdzanie, jak Śląskie ewoluuje oraz dostosowywanie naszej oferty do potrzeb mieszkańców województwa.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.02.2018 Modyfikacja kategorii tematycznych Newslettera RPO WSL 2014-2020

Jesteś czytelnikiem naszego Newslettera? Koniecznie sprawdź, jak zmieniły się kategorie przesyłanych wiadomości i upewnij się, że nic Cię nie ominie!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.02.2018 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RIT Subregionu Zachodniego

7 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/16 RIT Subregionu Zachodniego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.02.2018 LSI 2014 – konto, profil, uprawnienia

Jak właściwie mam zalogować się do Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014? Czy zakładam konto czy profil? Czy jestem właścicielem czy użytkownikiem? A może jednym i drugim? Jeżeli zadajesz sobie takie lub podobne pytania – ta infografika pomoże Ci zrozumieć i odnaleźć się w LSI 2014.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.02.2018 Sprawdzamy jak zmienia się Śląskie

RPO WSL 2014-2020 to nie tylko kolejne ogłoszone nabory. To także badanie sytuacji w regionie, regularne sprawdzanie, jak Śląskie ewoluuje i dostosowywanie naszej oferty do potrzeb mieszkańców województwa.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.02.2018 Bądź na bieżąco – zapisz się do Newslettera RPO WSL 2014-2020

7 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/16 RIT Subregionu Zachodniego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.02.2018 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RIT Subregionu Zachodniego

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach  konkursów z poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.02.2018 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursów z poddzialania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Jak właściwie mam zalogować się do Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014? Czy zakładam konto czy profil? Czy jestem właścicielem czy użytkownikiem? A może jednym i drugim? Jeżeli zadajesz sobie takie lub podobne pytania – ta infografika pomoże Ci zrozumieć i odnaleźć się w LSI 2014.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.02.2018 Pomóż zatrzymać smog. Ankieta dla firm dotycząca potrzeb B+R

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2018 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursów z poddzialania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach  konkursów z poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2018 LSI 2014 – konto, profil, uprawnienia

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia zaktualizowaną  listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2018 Sprawdzamy jak ewoluuje Śląskie

Prezentujemy zaktualizowaną listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-211/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2018 Zaktualizowana lista wniosków zakwalikowana do oceny merytorycznej z negocjacjamia z poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2018 Aktualizacja listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs

Zachęcamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej potrzeb badawczo-rozwojowych mających na celu ochronę przed niską emisją.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2018 Ocena merytoryczna z negocjacjami w ramach poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Zachodniego

Przedstawiamy listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-217/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2018 Pomóż zatrzymać smog. Ankieta dla firm dotycząca potrzeb B+R

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia zaktualizowaną listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2018 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w konkursie z poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – OSI Bytom

Informujemy, że z powodu złożoności procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego), nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-173/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.02.2018 Sprawdzamy jak ewoluuje Śląskie

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia zaktualizowaną  listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.02.2018 Zaktualizowana lista wniosków zakwalikowana do oceny merytorycznej z negocjacjamia z poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Prezentujemy zaktualizowaną listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-211/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.02.2018 Aktualizacja listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs

Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2018: styczeń, luty, marzec
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys