O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Sieć WiMAX

WiMAX

Wprowadzenie

 

Jednym z największych motorów rozwoju społeczno – gospodarczego jest łatwy i tani dostęp do szerokopasmowego Internetu. Niestety dostęp do Internetu w chwili obecnej nie jest powszechny i tani. Możliwością rozwiązania tego problemu jest WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) - technologia bezprzewodowej, radiowej transmisji danych oparta na standardach IEEE 802.16 i ETSI HiperMAN. Standardy te stworzono dla szerokopasmowego, radiowego dostępu na dużych obszarach.

 

Rezerwacja częstotliwości

 

Związek wykupił prawo do dysponowania częstotliwościami w paśmie 3600-3800 MHz na obszarze 24.3 (Subregion Zachodni i Południowy), co pozwoli pokryć cały Subregion bezprzewodową siecią dostarczającą szybki Internet, będącą nośnikiem danych z kamer miejskiego monitoringu i platformą elektronicznego obiegu dokumentów między urzędami. Po zgłoszeniu akcesu Związku do rezerwacji częstotliwości obejmującej 4 kanały duplex, Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował informację o ww. woli i żaden podmiot nie wniósł protestu w regulaminowym terminie. Rezerwacja częstotliwości obejmuje okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2020 roku.

 

Koncepcja


Pierwszym poważnym krokiem w kierunku wdrożenia WiMAX było stworzenie koncepcji, która określiła priorytety wdrożenia oraz rozwoju bezprzewodowej sieci szerokopasmowej opartej na technologii WiMAX w obszarze 24.3 (Subregion Zachodni i Południowy oraz powiat pszczyński w województwie śląskim) wg nomenklatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Głównym celem Koncepcji było szczegółowe zdefiniowanie ścieżki wdrożenia powyższej sieci uwzględniając przy tym indywidualne zapotrzebowanie i uwarunkowania terenowe w poszczególnych gminach obszaru 24.3.

 

Cele Koncepcji:
- przedstawienie wykazu usług, jakie można otrzymać w oparciu o technologię WiMAX, z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń, jakie ze sobą niesie,
- zbadanie potrzeb wdrożenia i późniejszego wykorzystania szerokopasmowej sieci bezprzewodowej opartej na technologii WiMAX w perspektywie do 2022 roku,
- przeprowadzenie analizy rozwoju technologicznego dla WiMAX i wskazanie drogi rozwoju wybudowanej sieci,
- zachowanie nienaruszonego środowiska naturalnego przy wdrożeniu szerokopasmowej sieci bezprzewodowej opartej na systemie WiMAX, zrobienie analizy oddziaływania sieci na środowisko,
- eliminacja wykluczenia cyfrowego oraz problemu ostatniej mili na terenie obszaru 24.3.

 

Cele Koncepcji zmierzają do:
- uruchomienia szerokopasmowej sieci bezprzewodowej opartej na systemie WiMAX
- polepszenia skuteczności i intensywności użytkowania nowoczesnych technologii informatycznych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru 24.3,
- stworzenia wizerunku obszaru 24.3 jako prężnie rozwijającego się i nowoczesnego obszaru województwa śląskiego,
- unowocześnienia infrastruktury teleinformatycznej użytkowanej przez jednostki samorządu terytorialnego obszaru 24.3,
- podniesienia wiedzy dotyczącej użytkowania technologii informatycznych wśród społeczeństwa obszaru 24.3,
- uruchomienia sieci hot spotów WIFI, wykorzystującej miejskie łącza, do których łącze będzie doprowadzane za pomocą szerokopasmowej sieci bezprzewodowej opartej na systemie WiMAX. Zakres dostępu do sieci będzie regulowała indywidualnie każda gmina (pełny dostęp do Internetu lub ograniczony np. do gminnych stron informacyjnych).

 

Wdrażanie


Biuro Związku zorganizowało szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którego celem było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat technologii WiMAX oraz budowy i użytkowania systemu. W założeniu uczestnicy szkolenia posiadli wiedzę i umiejętności w zakresie: możliwości operacyjnych systemu WiMAX oraz zastosowań praktycznych. Ponadto poznali architekturę sieciową systemu, oraz wymaganą konfigurację sprzętową. Przybliżone zostały koszty realizacji sieci w oparciu o technologię WiMAX, perspektywiczne kierunki rozwoju technologii oraz możliwości współpracy międzysieciowej.

 

Dalsze działania


Związek nadzoruje prawidłowe realizowanie przedsięwzięcia między innymi poprzez działania administracyjne, wykup częstotliwości, coroczne opłacanie abonamentu, ustalenie zakresu użytkowania sieci WIMAX i określenie priorytetów, a także wskazywanie możliwości pozyskania środków na finansowanie infrastruktury sieci.


WiMax na obszarze 24.3 (subregion zachodni i południowy województwa śląskiego)


  

Co to jest WIMAX? Wprowadzenie

74 KB

  

Koncepcja techniczna wdrożenia WiMAX na obszarze 24.3 - Nizielski & Borys Consulting

4 792 KB

  

Prezentacja Koncepcji technicznej wdrożenia WiMAX na obszarze 24 - Nizielski & Borys Consulting

1 684 KB

  

Koncepcja rozmieszczenia stacji bazowych na obszarze 24.3 - Nizielski & Borys Consulting

2 112 KB

  

Wzór umowy o udostępnienie częstotliwości WiMAX  - członkowie Związku

70 KB

  

Wzór umowy o udostępnienie częstotliwości WiMAX  - nieczłonkowie Związku

64 KB

  

Decyzja Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie rezerwacji częstotliwości

3 067 KB

Wdrożenia informatyczne:


  

Wdrożenia WIFI Gmina Zawady

12 656 KB

  

Wdrożenia WIFI Grodzisk Mazowiecki

2 152 KB

  

e-Żywiec Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

6 200 KB

Oferty komercyjne:


  

Nowoczesne usługi w oparciu  o  sieć szerokopasmową (infrastrukturę teleinformatyczną) w gminie - Asseco, Patryk Świrski

1 030 KB

  

Możliwości Systemu WIMAX - Emitel, Damian Niewiadomski

6 437 KB

  

Możliwości systemu WiMAX w połączeniu z monitoringiem wizyjnym - Emitel, Damian Niewiadomski

6 437 KB

  

Sieć szerokopasmowa WiMAX - Alvarion, Marcin Ścigaj

4 051 KB

  

Oferta Alvarion WiMAX Starter

2 110 KB

  

WiMAX - Nowy standard dostępu radiowego - Kabelkom, Jarosław Szóstka

3 901 KB

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys