O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Władze

Organami Związku są: Zgromadzenie Ogólne, Przewodniczący Związku, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

Zarząd Związku:

 

Zarząd składa się z 8-11 członków, wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres 4 lat. W skład Zarządu wchodzi co najmniej 1 przedstawiciel powiatów ziemskich. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzenie Ogólne wybiera spośród członków Zarządu pierwszego i drugiego Przewodniczącego Związku, z uwzględnieniem, iż pierwszy pełni funkcję Przewodniczącego w ciągu dwóch lat od wyboru a drugi zajmuje wówczas stanowisko Zastępcy Przewodniczącego. Po upływie tego okresu następuje zmiana pełnionych funkcji. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres 4 lat.

 

 

Damian Mrowiec Damian Mrowiec - Starosta Powiatu Rybnickiego, Przewodniczący Związku

 

Mieczysław Kieca Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Zastępca Przewodniczącego Związku


Anna Hetman Anna Hetman - Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

 

Grzegorz Niestrój Grzegorz Niestrój - Wójt Gminy Kornowac

 

Mariusz Adamczyk Mariusz Adamczyk - Wójt Gminy Godów

 

Mirosław Lenk Mirosław Lenk - Prezydent Miasta Racibórz

 

Adam Fudali Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnik

 

Ryszard Winiarski Ryszard Winiarski - Starosta Powiatu Raciborskiego

 

Ireneusz Serwotka Ireneusz Serwotka - Starosta Powiatu Wodzisławskiego

 

Waldemar Socha Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory

 

Wiesław Janiszewski Wiesław Janiszewski - Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

 

Komisja Rewizyjna:


Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres 4 lat. Komisję Rewizyjną mogą tworzyć: przedstawiciele rzeczywistych członków Związku; osoby wskazane przez przedstawicieli rzeczywistych członków Związku. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji. Nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu.


Barbara Magiera Barbara Magiera - Burmistrz Miasta Radlin

 

Anna Iskała Anna Iskała - Wójt Gminy Nędza

 

Marek Bąk Marek Bąk -  Wójt Gminy Jejkowice

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys