O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Zamówienia publiczne

Regulamin gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 


  

REGULAMIN

377 KB

W trakcie realizacji:


Zrealizowane:


24.10.2016 Wykonanie spotów informacyjno-edukacyjnych

07.08.2015 Materiały konferencyjne projektu "Internetw każdym domu..."

04.03.2015 r. Dostarczenie 4 szt. tablic informacyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

02.10.2014 r. Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas dwudniowego panelu eksperckiego organizowanego w dniach 23 i 24 października 2014 roku, na potrzeby realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”

10.09.2014 r. - Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Internet w każdym domu..." PO IG

05.09.2014 r. - Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji panelisty/eksperta/specjalisty podczas dwudniowego panelu eksperckiego organizowanego w dniach 29 i 30 września 2014 roku, na potrzeby realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

04.04.2014 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”

13.03.2014 Wykonanie i dostarczenie 64 szt. tablic informacyjnych PO IG

25.02.2014 Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej projektu "Internet w każdym domu..." PO IG

21.02.2014 Specjalista ds. zamówień publicznych projektu "Internet w każdym domu..." PO IG

06.02.2014 Usługa doradztwa technicznego w projekcie "Internet w każdym domu..."

17.01.2014 Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, plakatów i ulotek oraz oznaczeń na sprzęt na potrzeby realizacji projektu

23.12.2013 Świadczenie wykonania czyności koordynatora/rki

18.12.2013 Świadczenie usługi księgowej na potrzeby projektu „Wspólnie znaczy lepiej...”

18.12.2013 Świadczenie usługi księgowej na potrzeby projektu „Internet w każdym domu…” POIG

30.09.2013 Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości ..."

12.09.2013 Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości ..."

31.07.2013 Druk, pakowanie oraz dostawa przewodnika oraz mapy atrakcji turystycznych

30.04.2012 Usługa opracowania, druku, pakowania oraz dostawy przewodnika oraz mapy turystycznej

06.12.2012 Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby stworzenia Biura Obsługi Klienta

25.05.2012 Usługa opracowania, druku, pakowania oraz dostawy publikacji

30.04.2012 Usługa wykonania, pakowania i dostawy materiałów promocyjnych

19.04.2012 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

06.03.2012 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

12.03.2012 Materiały promocyjne (ulotki, plakaty, długopisy, roll-upy, tabliczki informacyjne)

03.02.2012 Materiały promocyjne

18.01.2012 Komputery przenośne

12.01.2012 Drukarka laserowa (kolor)

12.12.2011 Specjalista ds. zamówień publicznych

04.11.2011 Dostarczenie 10 szt. tablic informacyjnych dla projektu

17.10.2011 Prowadzenie obsługi księgowej projektu

25.05.2011 Usługa opracowania i wykonania mapy rowerowej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

20.09.2010 Projektowanie i wykonanie portalu internetowego www.subregion.pl

25.05.2010 Wykonanie i dostarczenie do Biura Związku materiałów reklamowych

04.03.2010 Usługa opracowania i wykonania „Atlasu rowerowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (DODRUK)

10.11.2009 Koncepcja wdrożenia technologii WiMAX na obszarze 24.3

04.09.2009 Poprawa bezpieczeństwa danych dostępnych na komputerach w Biurze Związku ... oraz odpowiednie zabezpieczenie BHP

30.09.2009 Wykonanie i dostarczenie do Biura Związku teczek firmowych

27.05.2009 Wirtualne wycieczki rowerowe na CD

17.02.2009 Opracowanie i wykonanie „Atlasu rowerowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

07.01.2009 Gadżety reklamowe - Smycze promocyjne

07.01.2009 Gadżety reklamowe - Koszulki promocyjne

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys